Julkun logo

Arvon vappukansa

13:31 28.03.2018

Valitettavasti Helsingin Sanomat ei antanut vappulehti Julkun julkaisijalle Teekkarikulttuurin tuki ry:lle riittävää mahdollisuutta kommentoida artikkeliaan koskien lehden taustayhteisöä ennen sen julkaisua (klo 11:49). Emme ehtineet (enää klo 11:33) kommentoida asiaa, sillä toimittajan alkuperäiseen viestiin (klo 9:28) olisi vaadittu alle kahden tunnin reagointiaika, jotta näkemystämme olisi voitu huomioida jutussa. Kuitenkin, jotta asia ei jäisi pimentoon, julkaisemme tässä otteen lausunnostamme Helsingin Sanomille, koskien vappulehti Julkun taustayhteisöä (lähetetty Helsingin Sanomille klo 11:59):

"Julkun toiminnan epäkohdista annettu palaute ja sen taustasyyt ovat tiedostettu Teekkarikulttuurin tuki ry:ssä ja olemme tehneet töitä niiden ratkaisemiseksi jo ennen Otaniemessä tapahtunutta keskustelunavausta. Julkun taustalla oleva yhdistys on perinteikäs ja laaja, minkä vuoksi kaiken muutoksen ulkoisessa ilmenemisessä voi mennä aikaa.

Julkku, sitä julkaiseva Teekkarikulttuurin Tuki ry sekä näihin liitetty seura Luolamiehet eivät hyväksy syrjintää.

On totta, että toimituksessa ei tänä vuonna ole naisia, mutta kyseessä ei ole taantumus, sillä yhdistys on tietoisesti ottanut askeleen aiempana mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Aiempaa, esimerkiksi edellisen vappulehtijulkaisumme tilannetta, jossa toimituksessa oli jäseniä, jotka eivät olleet taustayhdistyksemme täysivaltaisia jäseniä, emme kokeneet oikeudenmukaiseksi, reiluksi tai kestäväksi kenellekään. Emme ole tyytyväisiä myöskään nykytilanteeseen, vaan jatkamme työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi Julkun, Luolamiesten ja Teekkarikulttuurin Tuen osalta. Olemme ottaneet yhteyttä ylioppilaskunnan hallitukseen ja aloittaneet jo asiasta keskustelemisen."

Wappulehti Julkun puolesta,
Teekkarikulttuurin tuki ry:n johtokunta15:46 28.3.2018

HS.fi on julkaissut vastakirjoituksen Julkun yllä nähtävissä olevaan vastineeseen. HS.fi ei ole julkaissut vastinetta kokonaisuudeessaan, vaan on jättänyt siitä olennaisen osan, eli Julkun vastineen kaksi lopputekstin virkettä pois. Linkki