logo
Julkku?
Toimittajaksi
Avustukset
Osta
kukkia
kukkia

Avustukset

Onko sinulla huippuhauska idea, joka ilahduttaa opiskelijayhteisöä ja ehkäpä jättää jotain jopa tulevien opiskelijasukupolvienkin ihailtavaksi?

Julkun myynnistä saatavia tuottoja jaetaan Aalto-yliopiston opiskelijayhteisölle avustusten muodossa. Avustuksilla pyritään tukemaan opiskelijoiden tai yhdistysten hankkeita, joista on iloa mahdollisimman laajalle yleisölle. Esimerkiksi erilaiset tapahtumat, julkaisut ja spontaanitkin projektit ovat saaneet avustuksia.

Kuka voi hakea?

Tukea voi hakea kuka tahansa AYY:n jäsen tai mikä tahansa AYY:n alaisuudessa toimiva yhdistys. Tuen myöntää Julkkua julkaiseva Teekkarikulttuurin Tuki ry, ja tuen myöntämisessä etusijalla ovat kohteet, jotka ilahduttavat opiskelijayhteisöä mahdollisimman laaja-alaisesti. Bonuspisteitä saatte kekseliäistä ideoista tehdä Julkku näkyväksi osana projektianne.

Miten tukea haetaan?

Lähetä avustushakemuksesi osoitteeseen avustukset@julkku.fi

Pidähän huoli, että hakemuksestasi ilmenee seuraavat tiedot:

 • Hakijan yhteystiedot
 • Haettava summa ja sen käyttötarkoitus
 • Projektin kuvaus
 • Haettavan tukikohteen kulurakenne/budjetti
 • Muut mahdolliset tukijat hankkeessa
 • Milloin viimeistään tarvitsette päätöksen avustuksesta
 • Miten Julkku voisi näkyä hankkeessanne?

Esimerkkejä erilaisista Julkun myöntämistä avustuksista:

 • Aalto Skate -rampin rakentamiseen, 100€
 • Diskonttaus 50 -vuosijuhla, 100€
 • Fyysikkokilta 70 vuotta -historiikki, 250€
 • OtaKoppi peliasu, 300€
 • Audiopolille 36 kpl Authentis-väkeväviinilaseja, 350€
 • Inkubion kiltahuoneen remontti, 500€
 • FTMK Wappucivi, 600€
 • PELMU ry:n kakkostreenikämppä, 800€
 • FTMK teekkarilakkien postitus, 1000€
 • Tempaus 2016, 1250€

Subsidies

Do you have a great idea for something that brings joy to the student community? Perhaps even something that could be admired by generations to come?

Julkku’s sales proceeds are returned for the benefit of the Aalto student community in the form of subsidies. The goal is to support diverse projects embarked on by individuals or associations, in consideration of their ambition to delight a wide audience. Examples of previous subsidy recipients include events, publications as well as other spontaneous, imaginative ventures.

Who can apply?

Any AYY member or association within AYY can apply. The applications are considered by the publisher of Julkku, Teekkarikulttuurin Tuki ry. Priority will be given to proposals in regard to a wide impact in the student community. Creative ways to incorporate visibility for Julkku are appreciated!

How to apply?

Send your application to avustukset@julkku.fi Please make sure to include the following:

 • Contact details for the applicant
 • The amount needed and its purpose
 • General description of the project
 • Outline of the project finances / budget
 • Other funding sources, if applicable
 • Your desired deadline for a decision
 • Ideas for Julkku’s visibility in the project

Examples of projects previously supported:

 • Constructing a skate ramp, Aalto Skate, 100€
 • Diskonttaus 50 annual ball, 100€
 • Publication of Fyysikkokilta 70 year anniversary history, 250€
 • OtaKoppi match outfit, 300€
 • 36 pcs Authentis fortified wine glassware, 350€
 • Renovation of Inkubio’s guild room, 500€
 • FTMK Wappucivi, 600€
 • Alternative band-room for PELMU ry, 800€
 • Mailing teekkari caps, FTMK, 1000€
 • Tempaus 2016, 1250€

Understöd

Har du en superrolig idé som glädjer studerandegemenskapen eller kanske till och med lämnar något för kommande generationer av studerande att beundra?

Intäkterna från försäljningen av Julkku delas ut till Aalto-universitetets studerandegemenskap i form av understöd. Stöden strävar efter att stödja studerandes och föreningars projekt, som har nytta för en så bred skara som möjligt. Till exempel har olika evenemang, publikationer och även spontana projekt fått understöd.

Vem kan söka?

Vilken som helst AUS medlem eller förening under studentkåren kan söka om understöd. Stöden beviljas av Tekkarikulttuurin Tuki ry, som publicerar Julkku. Vid beviljande av understöd prioriteras de ändamål som glädjer studerandegemenskapen möjligast brett. Bonuspoäng fås för påhittiga idéer för att göra Julkku till en synlig del av ert projekt.

Hur söker man om stöd?

Skicka din ansökan till adressen avustukset@julkku.fi Se till att följande information finns i din ansökan:

 • Kontaktuppgifter för den sökande
 • Summan som söks och dess användningsändamål
 • Projektbeskrivning
 • Ändamålets kostnadsstruktur/budget
 • Andra möjliga understödare för projektet
 • När ni senast behöver beslutet om understöd
 • Hur Julkku kan synas i ert projekt

Esimerkkejä erilaisista Julkun myöntämistä avustuksista:

 • Aalto Skate -rampens byggande, 100€
 • Diskonttaus 50 -årsfest, 100€
 • Fyysikkokilta 70-års historik, 250€
 • OtaKoppi speldräkt, 300€
 • 36 st Authentis-snapsglas för Audiopoli, 350€
 • Renovering av Inkubios gillesrum, 500€
 • FTMK Wappucivi, 600€
 • PELMU ry replokal, 800€
 • FTMK postning av teknologmössor, 1000€
 • Tempaus 2016, 1250€
julkku@julkku.fi
fbig
kukkia
appelsiinisiivuja
viinirypäleitä
kukkia
viinirypäleitä
appelsiinisiivuja
Yhteistyössä
Company logo